Tekoälyn tulo Suomeen osuu eniten korkesti koulutettuihin – Muutos tuo mahdollisuuksia kaikille!

tekoalyaika.fi

Tekoäly

Tekoäly on muokkaamassa Suomen työmarkkinoita tavalla, joka poikkeaa aiemmista mullistuksista. Erityisesti tietotekniikan parissa työskentelevät, kuten ohjelmistokehittäjät ja data-analyytikot, kohtaavat suuria muutoksia työssään. Koulutetut ja korkeamman sosioekonomisen luokan edustajat näyttävät olevan niitä, jotka kokevat tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet ensimmäisinä. Vaikkakin nämä muutokset heijastuvat koko maan työmarkkinoille, ne tarjoavat uudenlaisia työkaluja ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen.

Generatiivinen tekoäly, kuten tekstiä luovat ohjelmistot, on saanut vankan jalansijan arjessamme ja työelämässämme. Tekoälyä hyödyntävät työkalut ovat tulleet osaksi yhä useamman suomalaisen työntekijän päivää. Vaikka jonkin asteista huolta työpaikkojen korvautumisesta on ilmassa, todellisuudessa tekoäly voi tarjota apua työvoiman haasteisiin, kuten ikääntyvän väestön myötä kasvaviin työvoimapulmiin.

Onko tekoäly tuotannon tulevaisuus?

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan tekoälyn tuoma lisäteho työtehtäviin saattaa johtaa merkittävään tuottavuuden kasvuun. Erityisesti generatiivisen tekoälyn käyttö on todettu nostavan tuottavuutta monilla eri aloilla, kuten viestinnässä, tukipalveluissa, liikkeenjohdon neuvonnassa, lääketieteellisessä kuvantamisessa ja ohjelmistokehityksessä.

Tekoälyn apuvälineiksi tarttuvat yleensä niiden ammattilaisten, jotka alkujaan eivät ole tehtävissään kärkisijoilla. Tekoäly avustaa heitä työskentelyssä, mikä nostaa sekä lopputuloksen laatua että työtyytyväisyyttä. Esimerkiksi ne, jotka ennen saattoivat jäädä kauas huippuosaajista, voivat tekoälyn myötä tehdä työnsä lähes yhtä kätevästi.

Petri Rouvinen Etlasta pohtii, että tekoälyn pitkän ajan vaikutukset, esimerkiksi työllisyyteen tai palkkatasoon, ovat vielä avoinna. Generatiivinen tekoäly saattaa kuitenkin osoittautua tärkeäksi tekijäksi tuottavuuden kehityksessä. Yhteiskunnan kannalta on ratkaisevaa, kuinka laajalti tekoälyä pystytään soveltamaan myös tekoälyratkaisuja tuottavien sektorien ulkopuolella. Tutkijoiden mukaan tärkeintä onkin, että Suomi varautuu ja tutkii aktiivisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, jotta ei jäädä kehityksessä jälkeen.

Edellä mainittu tutkimus liittyy TT-säätiön rahoittamaan tutkimushankkeeseen, joka keskittyy tekoälyn vaikutuksiin työelämässä ja Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Hanke jatkuu vielä koko vuoden 2024 ajan.

Jätä kommentti

Tekoalyaika

Liity meihin Tekoalyaika.fi:ssä, kun tutkimme tekoälyn vaikutusta yhteiskuntaan, teollisuuteen ja arkeemme. Oppaita, uutisia ja syväluotaavia artikkeleita tekoälyn edistyksestä.

Info

Yhteydenotto