Tavoitteet

Miten luotsata Suomi tekoälyä soveltavien maiden kärkijoukkoon? Elinkeinoministeri Mika Lintilä antoi tämän tehtävän asettamalleen työryhmälle toukokuun lopulla 2017. Poikkeuksellisen siitä teki se, että tehtävänä oli miettiä samaan aikaan sekä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia että ajankohtaisia toimenpiteitä. Myös mietinnön mittakaava on erityisen laaja: johtopäätökset heijastuvat koko yhteiskuntaan.

Tekoälyn soveltamisen tulevaisuutta pohtiva työryhmä kiteytti saamansa tehtävänannon neljäksi kysymykseksi:

  1. Miten julkinen ja yksityinen sektori voivat tehdä yhteistyötä, jotta yritykset saavat riittävästi tukea tekoälypohjaisten innovaatioiden tuottamisessa?
  2. Miten julkisen sektorin tietovarantojen toisiokäyttöä voidaan hyödyntää datapohjaisessa liiketoiminnassa?
  3. Millaiset vaikutukset tekoälyllä on työn tulevaisuuteen ja yksilöön? Entä millaiset heijastusvaikutukset sillä on yhteiskuntaan?
  4. Millaisia toimenpiteitä julkinen sektori vaatii matkalla tekoälyaikaan?

Työryhmä on nyt esittänyt ensimmäisen väliraporttinsa ja siinä kahdeksan avainta, joilla Suomi viedään tekoälyaikaan. Tämä on ensimmäinen etappi toivottavasti yli useiden vuosien ulottuvassa työssä.

Olemme vasta ymmärtämässä sitä, millainen merkitys tekoälyllä tulee olemaan hyvinvoivalle Suomelle. Olemme myös vasta alussa määrittelemässä sitä, millaisia toimenpiteitä tarvitsemme, jotta pääsemme tavoitteisiimme.

Osallistu keskusteluun tällä sivustolla, sosiaalisessa mediassa (#tekoälyaika) ja ole mukana tunnistamassa lisää toimenpiteitä. Yhdessä viemme Suomen tekoälyaikaan.